Vi utvecklar linser

Vi utvecklar linser

JK Belysning håller förnärvarande på att uppdatera och utveckla fler linser tillsammans med LITE DK Linserna ska vara optimerade för den Svenska standarden så att vi alltid kan följa VGUs krav. Förnärvarande siktar vi på linser som ska vara optimerade enligt följande....